Parapsykologi
mystic-woman-106785_1920

Parapsykologi er en gren av psykologien som omhandler forekomsten av paranormale aktiviteter kjent som psi. Parapsykologi har vært i bruk siden antikken. Den har to undergrupper, en er psi gamma som omhandler å skaffe seg informasjon fra de ikke-fysiske metodene som ved clairvoyance og den andre er psi kappa som refererer til bevegelse av objekter ved ikke-fysisk metode som telekinese. Noen sier at det ikke er mulig fordi det ikke har noe vitenskapelig bevis, men det har blitt praktisert av de troende. Det er mye brukt på personer som er fortvilet eller lider av depresjon for å helbrede og har vist positive resultater. Forskningen har blitt utvidet til kommunikasjon med avdøde og nær døden opplevelser. Dess flere positive resultater og forskning, dess flere tror på parapsykologi og interesserer seg for det. Det er spennende og tenke på hvor lenge mennesker har arbeidet med parapsykologi. jannikeermedial.com

Alle har en skytsengel.
angel-1284369_1920

Engler finnes i alle religioner. Ordet engel kommer fra det greske ordet angelos, som betyr budbringer eller sendebud. Felles for dem alle er at de er vingekledd. I kristen og jødisk tradisjon har stort sett den samme inndelingen med hamalat al-Arsh, karibuyin og erkeengler. I hinduismen og buddhismen kalles de devas. I det gamle Egypt blir ofte gudene fremstilt med vinger. I den gamle persiske religioner zoroastrismen, blir de kalt amesha spentas og yazatas. Dette kan dere lese mer om pa spålive.no Zoroastrene har i tillegg noe som minner sterkt om en skytsengel, nemlig fravashi. Dette fenomenet finnes også i romerske myter, der hvert menneske har en beskyttende ånd; juno for kvinner og genius for menn. I Islam har hver person to beskyttende engler; en til å regne opp gode dyder, og en annen til å regne opp dårlige dyder. Hver engel gjenspeiler et aspekt av den universelle kjærligheteskraften. Det er like enkelt for oss mennesker å møte englene som det er å kommunisere med hjertene våre, nettopp fordi det er naturlig for oss å gjøre det. Akkurat som vi kan ha en tendens til ås tenge av kommunikasjonene med kroppen vår eller hjertet vårt, slik kan vi også stenge av samtalen med englene. Men englene er der for oss likevel og uansett. De kan hjelpe oss å bli bedre kjent med oss selv. De kan hjelpe oss med å finne vår vei, slik at vi kan leve livene våre i glede og kjærlighet. De kan hjelpe oss med å […]

Hva er healing?
heart-799138_1920

Healing er en fullstendig naturlig prosess. Vi tenker at det er en strøm av velgjørende energi som flyter fritt mellom behandler og mottaker og tar tak i sykdom og plager på mottakerens dypeste nivåer og frigir deres egne, naturlige ressurser på en svært effektiv måte. Healere arbeider med hendene, enten i en kort avstand fra deg og kroppen din, eller fra lengre unna, som i fjernhealing. Hva du kan lære mer om spåtjenester24, der du også finner svært kompetente spåkoner som vet alt om helbredelse. Noen ganger bruker de lett berøring, mens andre ganger er de ikke i direkte kontakt med deg i det hele tatt. Som regel kjenner pasienten at noe skjer. De fleste opplever en rekke følelser, som varme eller kulde, prikking ellerpress, eller til og med at smerter kommer til overflaten mens energiene jobber. Noen kjenner kun litt varme, men det spiller ingen rolle. Behandlingen er like effektiv uansett. Healing kan hjelpe for en lang rekke problemer, og ofte med ganske utrolige resultater. Det er en prosess med revitalisering og avslapning som hjelper din egen kropp med å justere seg og balansere seg helt spontant i sitt eget tempo og på sin egen måte. Healing går på de underliggende årsakene så vel som symptomene. Dette betyr at en healingbehandling kan virke på en uventet måte og ikke nødvendigvis med én gang. Du kan for eksempel føle bedring noen dager senere eller en gradvis forbedring av en plage over litt tid Hvor ofte må du gå til healing? […]

Tenk positivt
meditation-1087853_1920

Kjenner du noen som alltid er positive? No matter what, liksom? Det er lett å tenke seg at mennesker som hele tiden er positive og virker glade, enten er overfladiske eller at de aldri har følt et problem på kroppen, men det behøver ikke nødvendigvis å være sant. Kanskje heller tvert om? Kanskje dette faktisk er mennesker som har opplevd og erfart masse innen både medgang og motgang, og vet litt om begge deler. Kanskje de har erfart at det ikke kommer noe godt ut av å være negativ. Sure epler blir ikke søte, uansett hvor sur du blir på dem.   Power Of Positive Thinking from balgates   Videre: tror du positivisme er smittsomt? Det skal jeg love deg at det er. Det er noe som heter: vis meg dine venner og jeg skal si deg hvem du er. Det er noe i det ordtaket. Omgås du sutrehuer, så er faren stor for at du blir et selv også. Musikken du hører på, viser det seg også har en effekt på ditt sinnelag. Fyller du hodet ditt med sinte tekster om vold osv., kan du ikke regne med at du blir spesielt positivt innstilt til verden rundt deg. Om disse låtskriverne skriver av egen erfaring, så tenker jeg at de har seg selv å takke om livene deres stinker så de må skrive sinte sanger om det. Havner du stadig på glattcelle, så er det stor sannsynlighet for at det har noe med din egen tankegang å gjøre. Finn […]