Alle har en skytsengel.

angel-1284369_1920

Engler finnes i alle religioner. Ordet engel kommer fra det greske ordet angelos, som betyr budbringer eller sendebud. Felles for dem alle er at de er vingekledd. I kristen og jødisk tradisjon har stort sett den samme inndelingen med hamalat al-Arsh, karibuyin og erkeengler. I hinduismen og buddhismen kalles de devas. I det gamle Egypt blir ofte gudene fremstilt med vinger. I den gamle persiske religioner zoroastrismen, blir de kalt amesha spentas og yazatas. Dette kan dere lese mer om pa spålive.no Zoroastrene har i tillegg noe som minner sterkt om en skytsengel, nemlig fravashi. Dette fenomenet finnes også i romerske myter, der hvert menneske har en beskyttende ånd; juno for kvinner og genius for menn. I Islam har hver person to beskyttende engler; en til å regne opp gode dyder, og en annen til å regne opp dårlige dyder.

Hver engel gjenspeiler et aspekt av den universelle kjærligheteskraften. Det er like enkelt for oss mennesker å møte englene som det er å kommunisere med hjertene våre, nettopp fordi det er naturlig for oss å gjøre det. Akkurat som vi kan ha en tendens til ås tenge av kommunikasjonene med kroppen vår eller hjertet vårt, slik kan vi også stenge av samtalen med englene. Men englene er der for oss likevel og uansett. De kan hjelpe oss å bli bedre kjent med oss selv. De kan hjelpe oss med å finne vår vei, slik at vi kan leve livene våre i glede og kjærlighet. De kan hjelpe oss med å finne veien til vår egen storhet og til den universelle kjærlighetskraften.

Den eneste som kan hindre oss i å komme i kontakt med englene er oss selv. Men velger vi å si ja til at de skal ta del i livene våre, da får vi svar. De elsker å hjelpe oss. For at noe skal kunne skje, må det riktignok være et ja fra hjertet. Om du virkelig mener det kommer svarene til deg før du får sukk for deg.

 

 

Inviter englene inn. Lukk øynene og si et hjerte-ja til at englene kan ta da del i livet ditt fra nå av. Spør om de kan gi deg tegn på sin tilstedeværelse. Si ja til at du kan være åpen for å forstå svaret de kommer med, uansett hvordan det kommer til deg.

Takk dem for at de alltid er med deg og takk deg selv for at du er åpen og lydhør overfor dem.

Svarene fra englene kan komme på forskjellige måter. Det kan være noe du plutselig leser i en avis eller i et magasin. Det kan være noe en person sier til deg. Det kan være noe du hører på radio eller tv. Noe du plutselig kommer på som du har glemt. Du kan nok oppleve at fornuften din vil forsøke å fortelle deg at det hele bare er en tilfeldighet, og det er for så vidt riktig det. Det er en guddommelig tilfeldighet, og slike tilfeldigheter er ikke tilfeldige.

 

Läs om healing.

 

Go Hjem

Post Categories: Uncategorized