AURA

saint-198958_1920

Den menneskelige aura er beskrevet som en uklar boble av lys som omgir et menneske fra hode til tå. Hvert lag av auraen er knyttet til fysiske, mentale, følelsesmessige og åndelige forhold til et individ. Energiske vibrasjoner av en persons tanker, følelser, helse, bevissthet og tidligere erfaringer lagres i de forskjellige aura lagene. En aura har flere lag som samhandler og videresender informasjon gjennom kroppens syv chakra energisentre, og det umiddelbare eksterne miljøet.

Energikroppen har en ytre form som ligner ett egg, og går normalt ca 60-90 cm ut fra den fysiske kroppen. Det avhenger av hvilken situasjon man befinner seg i (hva man erfarer). På et aura fotografi kan man se fargene og formen på auraen. Energikroppen/auraen vår består av fem ulike lag. De inndeles som det fysiske, eteriske, følelsesmessige, mentale og spirituelle/åndelige.

Følgende beskriver de fem lagene:

Den fysiske energikroppen har den tetteste formen for energi. Vibrasjonsmønstrene har en frekvens lav nok til å bli erfart av alle våre fem sanser.

Den eteriske energikroppen er den fysiske kroppens blåkopi. Trauma til den fysiske kroppen reflekteres i den eteriske kroppen. Energiterapi/healing gjenoppretter den eteriske kroppens opprinnelige vibrasjonsmønster som eksisterte før traumaet oppsto, og gjør helbredelse av den fysiske skaden mulig.

Den emosjonelle energikroppen inneholder de emosjonelle mønstrene, følelsene og vibrasjonene som bestemmer vår personlighet, men også hvordan vi føler om oss selv og hvordan vi fungerer sammen med andre. Hvis vi går i konstant frykt, sinne eller alltid føler oss hjelpeløse, kan disse mønstrene eller vibrasjonene bli låst i vårt emosjonelle energifelt og bli en del av vår personlighet.

Den mentale energikroppen inneholder strukturen og mønstrene av alle våre tanker og trossystemer som vi oppfatter som sanne. Det er en veldig sterk forbindelse mellom den mentale og emosjonelle kroppen. Selv om en tanke eller ide i seg selv kan være veldig kraftfull, vil våre reaksjoner til disse tankene være fyllt av enda mer energi. Den emosjonelle kroppen “gjør opptak” av intensiteten i reaksjonen til tanken, og lagrer det i den mentale kroppen.

Den spirituelle energikroppen inneholder all informasjonen relatert til våre erfaringer, og reflekterer vår bevissthet av alt det som har blitt lært og erfart. Den inneholder våre høyeste intensjoner, vår oppfatning av hva som er rett og galt, og vårt ønske om å bli klar over hvem vi er, hvor vi hører til og hvilket oppdrag vi har i dette livet.

jannikeermedial.com

Post Categories: Uncategorized