Insekter som dyre totem
butterfly-2049567_1920

Insekt som dyre totem har hatt en avgjørende rolle i vår kultur. Ulike dyr kommer med en energikilde. De har sin egen veiledning og betydning. Instinktene dyrene har gir oss hjelp til å ta beslutninger og for å velge rett i  livet vårt. Dyr er forbundet med oss, ikke bare i denne fysiske verden, men også i den åndelige verden. For å vite hvilket insekt som leder oss, må man tenke og analysere det som insektet ligner på vår personlighet, hvilket insekt man likte siden barndommen eller var redd for. Noen ganger kommer insektet ditt til å vise seg i drømmen din. Når du har kjenner din totem, må du analysere og legge merke til meldingene du får. Noen insekt som dyre totem er: Mygg som ditt totem insekt retter seg mot de som drenerer din energi. Det gjør deg oppmerksom på de som tar bort din positive energi. Så, hvis du føler deg lav og tom for energi må du sjekke og tenke deg om hvem og hva som tar energien din. Gresshopper lærer deg å lytte til dine intuisjoner og instinkter. De ber deg om å tro på deg selv. Det gir stabilitet i livet. Sommerfugler er et symbol på forandring og skjønnhet. Hvis du føler at livet ditt står fast i en fase, betyr dette at transformasjon er under veis, og snart vil det bli positive endringer i livet ditt. Maur er symbolet på hardt arbeid, konsistens og tålmodighet. Hvis noen hindring kommer i livet ditt, som […]

Det mystiske usynlige øyet
third-eye-2886688_1920

Det skjulte øyet er et mystisk og imaginært øye. Vi trenger det når vi blir nysgjerrige på å vite hva som skal skje i fremtiden. Det skjulte øyet er også kjent som det tredje øyet eller det indre øyet. Dette øyet har ingen fysisk identitet. Det er en følelse som er forbundet med chakraene (som nevnt i hinduistisk religion). Vi kan bruke denne forstanden eller det tredje øyet. Men vi må fokusere mye. Vi må konsentrere oss om chakraene i oss. Vi trenger for mye meditasjon til å føle eller føle det indre øyet. Det viser oss indre ferdigheter. Det er et forhold mellom teosofien og åndelighet. Det er mange mennesker som hevder at de gikk til det stadiet av deres sinn hvor deres tredje øye eller det skjulte øyet viste dem glimtene av deres fremtid. Mange av dem var hinduer. Hindu religion har så mange ting å tro. De tror at de lett kan bruke sitt indre øye for å se eller fornemme de aktivitetene som kommer til å skje veldig snart. Mange land har sin egen type trenings- eller kompetanseutviklingsklasser, hvor folk pleide å gå for å forbedre sin evne til å fokusere på sitt tredje eller skjulte øye. Som i India, bruker indiske åndelige guruer meditasjon for å bli fokusert på kroppens chakra. De tror at meditasjon og konsentrasjon vil bidra til å få dine Chakras under din kontroll. Når du vet, hvordan kontrollerer du chakraene? Du vil sikkert kunne bruke ditt indre øye på vei til […]

Reinkarnasjons hemmelige fakta
buddha

Mange ganger vi hørte om transmigrasjon, metempsykose eller det mest brukte ordet i begrepet gjenfødelse er reinkarnasjon. Det kan være en sjanse for at du har hørt om reinkarnasjon og du har diskutert det, men det meste av tiden kommer vi aldri til konklusjon om det faktisk eksisterer eller ikke. Det var lenge siden ikke lenge siden folk fra vest ble veldig kjent med reinkarnasjon, men etter mange undersøkelser gjort av mange anerkjente forskere, er dette faktum allment akseptert. Tidligere ble det ignorert av de fleste religioner på grunn av religiøse begrensninger. Det var mange restriksjoner på å snakke og lese om det. Nå er tiden over. Selv om vi ikke har noe solid bevis på at reinkarnasjon eksisterer, men likevel er det mange som prøvde å bevise det ved mange eksempler. I reinkarnasjon tror vi at etter at et menneske dør, er det bare kroppen som dør, men ikke sjelen den overføres til en annen kropp. Sjelen forlater ikke Jorden; det kommer bare tilbake og tar en ny kropp. Dette kalles også rebirth. Hindu og buddhistisk religion tror fast på sin eksistens. Når og hvor vi skal fødes, avgjøres av våre gjerninger og tanker som vi gjør i vår levetid. Dette er de avgjørende faktorene. Reinkarnasjon kan være en straff eller en belønning; det avhenger av våre gjerninger som vi har gjort i vårt liv. Etter religion er reinkarnasjon et verktøy som brukes av Gud for gjenfødelse av en menneskelig sjel. Folk tror at reinkarnasjon skjer akkurat da et […]

AURA
saint-198958_1920

Den menneskelige aura er beskrevet som en uklar boble av lys som omgir et menneske fra hode til tå. Hvert lag av auraen er knyttet til fysiske, mentale, følelsesmessige og åndelige forhold til et individ. Energiske vibrasjoner av en persons tanker, følelser, helse, bevissthet og tidligere erfaringer lagres i de forskjellige aura lagene. En aura har flere lag som samhandler og videresender informasjon gjennom kroppens syv chakra energisentre, og det umiddelbare eksterne miljøet. Energikroppen har en ytre form som ligner ett egg, og går normalt ca 60-90 cm ut fra den fysiske kroppen. Det avhenger av hvilken situasjon man befinner seg i (hva man erfarer). På et aura fotografi kan man se fargene og formen på auraen. Energikroppen/auraen vår består av fem ulike lag. De inndeles som det fysiske, eteriske, følelsesmessige, mentale og spirituelle/åndelige. Følgende beskriver de fem lagene: Den fysiske energikroppen har den tetteste formen for energi. Vibrasjonsmønstrene har en frekvens lav nok til å bli erfart av alle våre fem sanser. Den eteriske energikroppen er den fysiske kroppens blåkopi. Trauma til den fysiske kroppen reflekteres i den eteriske kroppen. Energiterapi/healing gjenoppretter den eteriske kroppens opprinnelige vibrasjonsmønster som eksisterte før traumaet oppsto, og gjør helbredelse av den fysiske skaden mulig. Den emosjonelle energikroppen inneholder de emosjonelle mønstrene, følelsene og vibrasjonene som bestemmer vår personlighet, men også hvordan vi føler om oss selv og hvordan vi fungerer sammen med andre. Hvis vi går i konstant frykt, sinne eller alltid føler oss hjelpeløse, kan disse mønstrene eller vibrasjonene bli låst i […]

Parapsykologi
mystic-woman-106785_1920

Parapsykologi er en gren av psykologien som omhandler forekomsten av paranormale aktiviteter kjent som psi. Parapsykologi har vært i bruk siden antikken. Den har to undergrupper, en er psi gamma som omhandler å skaffe seg informasjon fra de ikke-fysiske metodene som ved clairvoyance og den andre er psi kappa som refererer til bevegelse av objekter ved ikke-fysisk metode som telekinese. Noen sier at det ikke er mulig fordi det ikke har noe vitenskapelig bevis, men det har blitt praktisert av de troende. Det er mye brukt på personer som er fortvilet eller lider av depresjon for å helbrede og har vist positive resultater. Forskningen har blitt utvidet til kommunikasjon med avdøde og nær døden opplevelser. Dess flere positive resultater og forskning, dess flere tror på parapsykologi og interesserer seg for det. Det er spennende og tenke på hvor lenge mennesker har arbeidet med parapsykologi. jannikeermedial.com

Alle har en skytsengel.
angel-1284369_1920

Engler finnes i alle religioner. Ordet engel kommer fra det greske ordet angelos, som betyr budbringer eller sendebud. Felles for dem alle er at de er vingekledd. I kristen og jødisk tradisjon har stort sett den samme inndelingen med hamalat al-Arsh, karibuyin og erkeengler. I hinduismen og buddhismen kalles de devas. I det gamle Egypt blir ofte gudene fremstilt med vinger. I den gamle persiske religioner zoroastrismen, blir de kalt amesha spentas og yazatas. Dette kan dere lese mer om pa spålive.no Zoroastrene har i tillegg noe som minner sterkt om en skytsengel, nemlig fravashi. Dette fenomenet finnes også i romerske myter, der hvert menneske har en beskyttende ånd; juno for kvinner og genius for menn. I Islam har hver person to beskyttende engler; en til å regne opp gode dyder, og en annen til å regne opp dårlige dyder. Hver engel gjenspeiler et aspekt av den universelle kjærligheteskraften. Det er like enkelt for oss mennesker å møte englene som det er å kommunisere med hjertene våre, nettopp fordi det er naturlig for oss å gjøre det. Akkurat som vi kan ha en tendens til ås tenge av kommunikasjonene med kroppen vår eller hjertet vårt, slik kan vi også stenge av samtalen med englene. Men englene er der for oss likevel og uansett. De kan hjelpe oss å bli bedre kjent med oss selv. De kan hjelpe oss med å finne vår vei, slik at vi kan leve livene våre i glede og kjærlighet. De kan hjelpe oss med å […]