Hva er healing?
heart-799138_1920

Healing er en fullstendig naturlig prosess. Vi tenker at det er en strøm av velgjørende energi som flyter fritt mellom behandler og mottaker og tar tak i sykdom og plager på mottakerens dypeste nivåer og frigir deres egne, naturlige ressurser på en svært effektiv måte. Healere arbeider med hendene, enten i en kort avstand fra deg og kroppen din, eller fra lengre unna, som i fjernhealing. Hva du kan lære mer om spåtjenester24, der du også finner svært kompetente spåkoner som vet alt om helbredelse. Noen ganger bruker de lett berøring, mens andre ganger er de ikke i direkte kontakt med deg i det hele tatt. Som regel kjenner pasienten at noe skjer. De fleste opplever en rekke følelser, som varme eller kulde, prikking ellerpress, eller til og med at smerter kommer til overflaten mens energiene jobber. Noen kjenner kun litt varme, men det spiller ingen rolle. Behandlingen er like effektiv uansett. Healing kan hjelpe for en lang rekke problemer, og ofte med ganske utrolige resultater. Det er en prosess med revitalisering og avslapning som hjelper din egen kropp med å justere seg og balansere seg helt spontant i sitt eget tempo og på sin egen måte. Healing går på de underliggende årsakene så vel som symptomene. Dette betyr at en healingbehandling kan virke på en uventet måte og ikke nødvendigvis med én gang. Du kan for eksempel føle bedring noen dager senere eller en gradvis forbedring av en plage over litt tid Hvor ofte må du gå til healing? […]

Tenk positivt
meditation-1087853_1920

Kjenner du noen som alltid er positive? No matter what, liksom? Det er lett å tenke seg at mennesker som hele tiden er positive og virker glade, enten er overfladiske eller at de aldri har følt et problem på kroppen, men det behøver ikke nødvendigvis å være sant. Kanskje heller tvert om? Kanskje dette faktisk er mennesker som har opplevd og erfart masse innen både medgang og motgang, og vet litt om begge deler. Kanskje de har erfart at det ikke kommer noe godt ut av å være negativ. Sure epler blir ikke søte, uansett hvor sur du blir på dem.   Power Of Positive Thinking from balgates   Videre: tror du positivisme er smittsomt? Det skal jeg love deg at det er. Det er noe som heter: vis meg dine venner og jeg skal si deg hvem du er. Det er noe i det ordtaket. Omgås du sutrehuer, så er faren stor for at du blir et selv også. Musikken du hører på, viser det seg også har en effekt på ditt sinnelag. Fyller du hodet ditt med sinte tekster om vold osv., kan du ikke regne med at du blir spesielt positivt innstilt til verden rundt deg. Om disse låtskriverne skriver av egen erfaring, så tenker jeg at de har seg selv å takke om livene deres stinker så de må skrive sinte sanger om det. Havner du stadig på glattcelle, så er det stor sannsynlighet for at det har noe med din egen tankegang å gjøre. Finn […]

Chakraene, del 2
mandala-1063239_1920-1200x900

De mest sentrale og kjente chakraene er de syv som sitter midt på kroppen fra nedenfor bekkenet, opp langs ryggraden og til toppen av hodet. Rekkefølgen er slik, nedenfra og opp: rotchakraet, som sitter rett under bekkenet harachakraet. Dette er plassert rett under navelen solar plexus sitter på bløtdelene rett under brystbenet. Dette området kaller vi jo solar plexus også uten at vi snakker om chakraer. Midt i brystet sitter hjertechakraet halschakraet sitter naturlig nok i halsen Midt i pannen finner vi pannechakraet, eller det tredje øyet, som det kalles og på toppen av hodet har vi kronechakraet. Når lysstråler brytes i et prisme fra rødt til fiolett, er rødt den fargen som vibrerer saktest og fiolett den som vibrerer raskest. Slik er også fargeskalaen til chakraene bygget opp. Som en regnbue. Chakraene roterer i forskjellig tempo og beskrives derfor med ulike farger. Hvert chakra korresponderer med ulike deler av den fysiske kroppen og en ubalanse i et av chakraene kan føre til fysisk ubehag, og på samme måte kan fysisk ubehag skape ubalanse i chakraene. I den tiden vi nå er inne i, skjer det en endring i tilgang på energitilstrømming. Dette skiftet fordrer nye og hurtigere energistrukturer. Som en følge av dette fødes det stadig flere av det den alternative verden kaller indigo- og krystallbarn. De har en annen chakraoppbygging enn den tradisjonelle. Indigobarna har fått sitt navn på grunn av sin indigofargede aura. De har tre chakraer; rot- og harachakraet forenes i harachakraet, og kronechakraet og det […]

Chakraene, del 1
agate-1433239_1920-1200x1117

Vi mennesker er utstyrt med sanser som gjør at vi kan oppleve den fysiske verden rundt oss. Derfor er det lett å overse at verden består av noe mer en det vi kan ta og føle på. Utenfor den fysiske dimensjon ligger den energetiske dimensjonen. Alt i verden er skapt av energi og fysisk substans samtidig. Bryter vi ned materie, eksisterer denne av atomer. I følge matematikeren Niels Bohr, består atomet av protoner og nøytroner som utgjør kjernen i atomet, og elektroner. Protonene har positiv ladning, nøytronene har ingen ladning og elektronene har negativ ladning. Elektronene spinner rundt kjernen av protoner og nøytroner som planeter som spinner rundt en sol i et solsystem. Det er disse polene og deres ulike sammensetninger som skaper molekyler, som igjen danner alt det fysiske rundt oss. I følge forskeren Bruce H. Lipton består atomene av uendelig små virvelvinder av energi. På langt hold vil atomene se ut som en uklar sfære. På nært hold ville man ikke se noen ting, for atomet har ingen fysisk struktur. Når vitenskapsmenn forsker på de fysiske partiklene av et atom, som masse og vekt, ser atomene ut som og oppfører seg som fysisk materie. Men når det samme atomet blir beskrevet ut fra ladningspotensial og bølgelengde, utviser det kvalitetene og bestanddelene ac energi. Byggesteinene våre er altså energi og fysisk substans, slik fysikeren Albert Einstein oppdaget. Han avdekket at vi lever i et udelelig, dynamisk hele der energi og materie er så dypt sammenvevd at det er umulig […]