Indre psykisk forurensning

hole

Indre psykisk forurensning! Vi har allerede hørt om forurensning som er i atmosfæren. Det ødelegger og gjør miljøet skadelig. Som måten forurensning overvinner naturens skjønnhet og forurenser alt som påvirker hvert stoff som finnes i miljøet.

På samme måte ødelegger forurensning alt inne i oss. Akkurat som forurensning ødelegger miljøet, vil vår indre psykiske forurensning tære på vår sjel fra innsiden. Slik forurensningen øker på grunn av mangel på trær og planter i miljøet og skader naturen, på samme måte begynner den indre psykiske forurensningen å redusere vår tro på Gud. Og hvis de negative kreftene begynner å dominere oss, begynner indre psykiske forurensninger å tære på vår sjel som ekstern forurensning gjør med naturen. På grunn av mangel på positivitet, åndelighet og tro på Gud, begynner den negative energien å overføres til kroppen vår, noe som ikke vil være bra for noen. Det er veldig viktig å håndtere dette problemet fordi hvis dette problemet regnes som et lite problem og ignoreres, vil vårt liv være svært vanskelig for oss å komme gjennom. Fordi det ikke er noe annet enn vanskeligheter i livet der negativ energi eksisterer, er det så vanskelig at det er nesten umulig å håndtere. Negative krefter begynner gradvis å slette åndelighet og Guds inntrykk fra våre liv. Og alt skjer så fort at vi ikke engang vet når livet vårt går tapt et sted i negativitetens mørke langt borte fra lyset av positivitet. Derfor er det svært viktig å eliminere den psykiske forurensningen fra innsiden og få lyset av positivitet for å bli forenet i deg. For dette må vi ta i bruk samme metode som vi bruker for å redusere forurensning fra naturen.

Som vi alle vet er forurensning en ting som er skadelig for oss både eksternt og internt. Forurensning ødelegger renheten i lufta og naturens skjønnhet. Det bør stoppes ved å plante det maksimale antall planter og trær. På samme måte, for å eliminere indre psykisk forurensning må vi ta hensyn til maksimal åndelighet, og vi må tilbe Gud og alltid sette positiv tenkning for å redusere effekten av negative krefter i oss, og vi må komme ut av mørket av negativitet og tilbake i lys av positivitet hvor alt er åndelig uten tegn på negativ innvirkning.

Og jeg er overbevist om på samme måte som vi reduserer nivåene av forurensning i naturen, så vil kommunikasjonen av positiv energi i oss bli raskere hvis vi øker vår oppmerksomhet mot åndelighet, og med samme hastighet vil vi fjerne negative påvirkninger fra oss selv. Så finn ut om det er psykisk forurensning i deg og fjern det med mye åndelighet, Gudsdyrkelse og positiv tenkning, og du vil lykkes snart fordi ingenting er vanskelig å oppnå hvis du en gang bestemmer deg for å oppnå det.

Post Categories: Uncategorized